Regulamin sprzedaży internetowej Regulamin sprzedaży internetowej

REGULAMIN sprzedaży internetowej
Sklepu Internetowego Jobstyle.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest spółka WZ sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 202a 44-100 Gliwice wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr wpisu do rejestru KRS: 0000157831, NIP: 631-22-12-809, zwana także zamiennie" Sprzedającym". Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: wz@wz.com.pl, help@wz.com.pl lub allegro@wz.com.pl , pod tel. 32 230 01 72, tel. kom. +48 505 049 694, +48 510 993 154 lub osobiście w Siedzibie Firmy przy ul. Stanisława Dubois 34b w Gliwicach.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba dokonująca Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument);
 3. Przedmiot transakcji - Towary wyszczególnione i opisane na stronie Sklepu Internetowego;
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży prezentowana w Sklepie Internetowym, w tym obuwie ochronne ze stopniem ochrony SP 1, SP 2 i SP 3;
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem (Kupującym);
 6. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod nazwą wz-narzedzia, za pośrednictwem którego Klient (Kupujący) może nabyć Towar;
 7. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www , która połączona jest z adresem www.wz.com.pl;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta (Kupującego) określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 9. Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, minimalnych Wymagań Technicznych. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
 2. Sklep internetowy wz-narzedzia prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary dostępne w sklepie wz-narzedzia są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 4. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego wyłącznie za pośrednictwem Strony Sklepu.
 2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w możliwie najszybszym terminie. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: help@wz.com.pl.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia Zamówienia jest wypełnienie formularza Zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.
 7. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon).

§4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na Stronie Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on wszystkich Zamówień. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany wybranymi przez siebie kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy zawartymi w zakładce "Koszty wysyłki" i podliczanymi automatycznie prze Sklep Internetowy w trakcie składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz wagi zamówionych produktów.

§ 5 Płatności

 1. W przypadku wyboru formy "przelew", Towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego.
 2. Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone Zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Kupującego.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy i wyrażeniu przez niego zgody.
 4. W przypadku wyboru formy "pobranie" – Towar wysyłany jest po złożeniu Zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych.
 5. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe Sklepu, za pośrednictwem PayU, a w przypadku odbioru osobistego gotówką w siedzibie Sprzedającego.
 6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub do innego, ustalonego wcześniej ze Sprzedającym kraju.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2,5 i 6, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstępując od umowy Konsument może wykorzystać wzór odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Towarów. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru ponosi Klient.
 3. Zwracany Towar winien zostać odesłany na adres siedziby Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
 4. Pieniądze za zwrócony Towar Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyl Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki Towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Rękojmia

 1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad. Towary będące w ofercie Sprzedawcy są pierwszej jakości i na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Towar ma wady, Kupujący może od umowy odstąpić. Jednakże Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja opisana w § 9 poniżej). W tym celu Klient może złożyć stosowne oświadczenie na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 9 Gwarancja

 1. W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. W przypadku obuwia gwarancji udziela Sprzedawca, okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru i wynosi 1 rok, lecz nie więcej niż 30.000 ugięć (tj. ok. 3 miesiące po 8 godzin ustawicznej pracy dziennie), w takim przypadku szczegółowe zasady dot. postępowania reklamacyjnego uregulowane są w ust. 2 – 5 poniżej. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru,
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru
 3. Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru (np: otarć, przetarć, przypadków rozerwania, oderwania ozdób, przetarcia sznurówek, plam i innych podobnych), uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji, a także przypadku przesłania przez Klienta towaru brudnego lub mokrego.
 4. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad (tj. inne obuwie w tej samej cenie lub, za dopłatą, w wyższej cenie).
 5. Klient zobowiązany jest poinformować Gwaranta o stwierdzonej wadzie Towaru w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wykrycia wady.
 6. Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta bezzasadności reklamacji, Kupujący odbierze Towar w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może zażądać przesłania mu zwrotnie przedmiotowego Towaru, zobowiązany jest jednak do uprzedniego pokrycia związanych z tym koszów.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych jest W-Z sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Pszczyńska 202a.
 2. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe Kupującego będą zbierane w zakresie: imie, nazwisko, adres emeil, nr telefonu, adres kontaktowy, nazwa reprezentowanego podmiotu, nip i przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
 5. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych, czyli Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi.

§ 11 Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji

 1. Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
 2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Polityka prywatności Jak zbieramy dane o kientach i co robimy plikami cookies

Co to są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do zapisu ustawień stron internetowych.

Do czego używane są pliki "cookies"

Pliki te umożliwiają zidentyfikować urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Czy pliki "cookies" zawierają nasze dane osobowe?

Dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach i nie można dzięki nim identyfikować osób.

Usuwanie plików "cookies"!

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w zależności od używanego oprogramowania.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć niekorzystnie na działanie system internetowego.