Instrukcja użytkowania klasa zabezpieczenia i poziom zagrożenia

NOTA INFORMACYJNA (PL)

UWAGA: PRZED UŻYCIEM OBUWIA NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ NOTĘ INFORMACYJNĄ

Obuwie do użytku profesjonalnego musi być uznane za Środek Ochrony Indywidualnej.
Obuwie spełnia wymogi dla środków ochrony indywidualnej. Podlega ono wymaganiom Dyrektywy 89/686/EWG (z późniejszymi zmianami).

UWAGI

Pracodawca jest prawnie odpowiedzialny za dobór odpowiednich Środków Ochrony Indywidualnej stosownie do rodzaju zagrożenia w miejscu pracy i do odpowiadających mu warunków środowiskowych. Przed ich użyciem konieczne jest zweryfikowanie zgodności cech wybranego modelu ze specyficznymi wymaganiami użytkowania.

KLASA ZABEZPIECZENIA i POZIOM ZAGROŻENIA

Obuwie ochronne jest zaprojektowane i wyprodukonane w celu zagwarantowania właściwej ochrony, odpowiedniej dla rodzaju występującego zagrożenia na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie. Wszystkie wzory obuwia zostały zatwierdzone na podstawie procedur wyszczególnionych w normie UNI EN 20344:2012.

UNI EN ISO 20345 : 2012 - Specyfikacja dotycząca obuwia bezpieczeństwa do użytku zawodowego, gdzie jako obuwie bezpieczeństwa do użytku zawodowego określa się „obuwie o właściwościach mających na celu zapewnienie użytkownikowi ochrony przed obrażeniami, jakie mogą powstać w wyniku wypadków występujących w sektorach zawodowych, dla których obuwie tojest przeznaczone; obuwie posiada czubki zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić zabezpieczenie przed uderzeniami o energii 200J"

EN ISO 20347: 2012 – Obuwie zawodowe (bez podnoska ochronnego/ bezpiecznego)
Poza podstawowymi, obowiązkowymi wymogami określonymi przez przepisy, może się okazać konieczne, aby obuwie bezpieczeństwa posiadało dodatkowe właściwości, przedstawione za pomocą Symboli (zob. Tabela I) i/lub Kategorii (zob. Tabela II). Kategorie to najczęściej spotykane połączenia w zakresie wymogów podstawowych i dodatkowych.

Symbol Znaczenie Wymagania
P Odporność przeciwprzebiciowa podeszwy obuwia > 1100N
  Asorbcja energii w części piętowej > 20J
  Obuwie antyelektrostatyczne pomiędzy 0.1 a 1000 MQ
  Obuwie prąd o przewodzące < 0.1 MO
I Obuwie elektroizolacyjne KlasaOlubteżOO
WRU Odporność wierzchów obuwia na przepuszczanie i absorpcję wody > 60 min.
Cl Izolacja przed zimnem Próba przy - 20" C
HI Izolacja przed ciepłem Próba przy 150° C
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem Próba przy 300" C
  Odporność spodów na oleje i węglowodory < 12%
  Obuwie wodoodporne < 3cm^
M Zabezpieczenie śródstopia (wyłącznie dla EN ISO 20345) < 40mm (rozmiar 41/42)
AN Zabezpieczenie kostki < 20kN
  Odporność przewprzebiciowa wierzchów obuwia (wyłącznie dla EN ISO 20345) > 2,5 (wskaźnik)
  Odporność na poślizg na podłożu z ceramiki standardowej zanieczyszczonej wodą + detergent Obcas-min. 0,28
Płaskie - min. 0,32
SRB Odporność na poślizg na podłożu ze stali zanieczyszczonej gliceryną Obcas-min. 0,13
Płaskie-min. 0,18
SRC SRA + SRB  

Wymagania Dodatkowe

 • Zabudowana pięta.
 • Właściwości antyelektrostatyczne (A).
 • Asorbcja energii w części piętowe] (E).
 • Wierzch obuwia hydrofobowy (WRU).
 • Odporność spodów na oleje i węglowodory (FO).
 • Odporność podeszwy na przekłucia (P), urzeźbienie podeszwy.

Każda wzór obuwia jest oznakowany w sposób czytelny i trwały. Oznakowanie zawiera symbole i kategorie odpowiadające właściwościom ochronnym zapewnianym przez dany środek ochrony indywidualnej wraz z następującymi, obowiązującymi informacjami:

 • oznakowanie CE
 • znak identyfikacyjny producenta
 • numer normy i rok - UNI EN ISO 20345 : 2012
 • symbol/kategoria ochronna zgodnie z odpowiednią normą -artykuł/model
 • znak kategorii antypoślizgowej

Data produkcji i rozmiar obuwia są odciśnięte na podeszwie lub naniesione na metkę we wnętrzu buta.

Objaśnienia symboli i kategorii oznakowania produktów znaku pozwalają na wybór odpowiedniego Środka Ochrony Indywidualnej stosownie do rodzaju istniejącego zagrożenia zgodnie z załączoną specyfikacją:

 • UDERZENIE I/LUB ZGNIECENIE PALCÓW STOPY: wszystkie wzory obuwia certyfikowane EN ISO 20345
 • UDERZENIE PIĘTĄ W PODŁOŻE: obuwie oznakowane SB-E, S1-S2-S3, EN ISO 20347-E, 01-02-03
 • POŚLIZG: wszystkie wzory obuwia
 • ZIMNO: wszystkie wzory obuwia Cl
 • CIEPŁO: obuwie oznakowane HI
 • WODA: obuwie oznakowane WRU (wierzch obuwia hydrofobowy) lub WR (obuwie wodoodporne)
 • CIEPŁO PRZEZ KONTAKT Z PODŁOŻEM: oznakowanie HRO
 • ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE: obuwie oznakowane A, S1-S2-S3, 01-02-03
 • UDERZENIE KOSTKI: tylko model polski z zabezpieczeniem kostki AN
 • PRZEKŁUCIE PODESZWY: obuwie oznakowane SB-P, S1-P, S3, 03,01 -P
 • WĘGLOWODORY /OLEJE: wszystkie rodzaje obuwia certyfikowane EN ISO 20345 (SI, SI P, 52, S3) i obuwie oznakowane EN ISO 20347-1 FO

Inne zagrożenia według ściśle określonego oznaczonego symbolu

Obuwie nie nadaje się do ochrony przed zagrożeniami, które nie są wymienione w niniejszej Nocie Informacyjnej, a w szczególności przed zagrożeniami które dotyczą Środków Ochrony Indywidualnej III Kategorii, zgodnie z definicją podaną w dekrecie z mocą ustawy 475 z dnia

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Przemysł ogólnie, przemysł metalowy, budownictwo, rolnictwo, magazyny, przedsiębiorstwa komunalne, agrospożywcze.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Obuwie ochronne spełnia swoje funkcje ochronne tylko w przypadku gdy jest dokładnie dopasowane i starannie zakonserwowane. Przed użyciem należy dokonać, wzrokowo, przeglądu w celu upewnienia się czy jest ono w idealnym stanie, poczym można przystąpić do praktycznej próby jego założenia. W przypadku gdy obuwie nie jest całe i wykazuje widoczne uszkodzenia, takie jak rozprucie, nadmierne zużycie podeszwy pęknięcia zabrudzenia należy dokonać jego wymiany.

W celu prawidłowego zastosowania obuwia zaleca się aby:

 • wybrać odpowiedni model, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami miejsca pracy i odpowiadającymi mu warunkami środowiskowymi/atmosferycznymi wybrać właściwy rozmiar, najlepiej dokonując praktycznej próby jego założenia przechowywać obuwie, kiedy nie jest używane, w suchym, czystym, przewietrzonym miejscu
 • przed każdym użyciem, upewnić się, czy obuwie jest w dobrym stanie
 • dokonywać regularnie oczyszczania, używając szczoteczek, papierowych serwetek, ściereczek itd... Częstotliwość dokonywania tej czynności jest ustalana w zależności od warunków w miejscu pracy
 • dokonywać okresowo pokrywania wierzchów obuwia odpowiednią pastą do obuwia- na bazie tłuszczu, wosku, silikonu itd...
 • Nie używać agresywnych środków takich jak benzyna, kwasy, rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić jakość, bezpieczeństwo i trwałość Środka Ochrony Indywidualnej
 • nie prać obuwia w pralce, chemicznie, nie suszyć obuwia w pobliżu lub też bezpośrednio na grzejnikach, kaloryferach lub też innych źródłach ciepła

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia obuwie ochronne musi być umieszczone i przechowywane wjego własnym, oryginalnym opakowaniu, w miejscach suchych i nie nadmiernie ogrzewanych. Obuwie nowe, jeżeli zostało wyjęte z nieuszkodzonego, własnego opakowania, generalnie może być uważane za zdatne do użytkowania. Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na żywotność obuwia podczas ich używania, nie można ustalić ich żywotności. Ogólnie, dla nowego obuwia, całkowicie wykonanego z poliuretanu lub na podeszwie poliuretanowej (lub TPU) przechowywanego w magazynie i przy kontrolowanych warunkach środowiskowych można hipotycznie ustalić maksymalną żywotność do pięciu lat Dla innych rodzajów obuwia można hipotycznie ustalić żywotność do maksymum dziesięciu lat.

DODATKOWE INFORMACJE

Obuwie antyelektrostatyczne

Obuwie antyelektrostatyczne powinno być stosowane w przypadkach kiedy koniecznym jest odprowadzenie ładunków elektrostatycznych w celu zredukowania do minimum ich zakumulowania - unikając w ten sposób ryzyka powstania zapłonu od iskry palnych substancji i par - oraz w przypadkach w których nie zostało całkowicie wyeliminowane ryzyko porażenia elektrycznego, spowodowane przez urządzenie elektryczne lub inne elementy pod napięciem. Tym niemniej, należy pamiętać że obuwie antyelektrostatyczne gwarantuje ograniczoną ochronę przed porażeniem elektrycznym ponieważ wprowadza rezystancje elektryczną jedynie pomiędzy stopami a podłożem. Jeżeli ryzyko porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane koniecznym jest zastosowanie dodatkowych środków ochronnych. Środki te, a także dodatkowe sprawdziany wymienione tu poniżej, powinne stanowić część programu okresowych kontroli zapobiegania wypadków w miejscu pracy. 2 doświadczeń wynika, że dla zapewnienia odprowadzenia elektryczności statycznej, w warunkach normalnych, przebieg wyładunku poprzez produkt musi mieć rezystancję elektryczną mniejszą niż 1000 MO, w każdym momencie trwałości produktu. Wartość 100 KO została zdefiniowana jako dolna granica rezystancji elektrycznej produktu nowego, zapewniająca ochronę przed niebezpiecznymi porażeniami elektrycznymi i przed zapłonem, w przypadku uszkodzenia urządzenia elektrycznego działającego pod napięciem do 250V. Jednakże, w pewnych warunkach, użytkownicy powinni być poinformowani że ochrona zapewniana przez obuwie może być nieskuteczna i że muszą być stosowane inne środki zabezpieczające użytkownika, w każdym momencie. Rezystancja elektryczna tego rodzaju obuwia może ufec znacznym zmianom na skutek zginania, zanieczyszczenia lub wilgoci. Obuwie tego rodzaju nie spełni założonej funkcji jeżeli będzie stosowane i używane w wilgotnym środowisku. Należy systematycznie sprawdzać czy produkt jest w stanie spełnić założoną funkcję odprowadzania ładunków elektrostatycznych i zapewnia ochronę podczas całego okresu swojej trwałości. Zaleca się użytnikowi sprawdzanie właściwości rezystancji elektrycznej w miejscu użytkowania, często i w regularnych odstępach czasu. Jeżeli obuwie klasy I jest używane przez dłuższy okres czasu może pochłaniać wilgoć; a także w mokrych warunkach, może stać się przewodnikiem prądu.

Jeżeli obuwie jest używane w warunkach w których podeszwa ulega zanieczyszczaniu, użytkownicy przed każdorazowym wejściem do miejsc niebezpiecznych, muszą zawsze sprawdzać właściwości elektrostatyczne obuwia.

Podczas użytkowania obuwia antyelektrostatycznego, rezystancja elektryczna podeszwy musi być odpowiednia tak aby nie zniweczyć właścwości ochronnych obuwia.

Podczas użytkowania, nie można wkładać żadnych elementów izolacyjnych pomiędzy spód obuwia i stopę użytkownika. W wypadku gdyby pomiędzy spód obuwia i stopę została włożona wkładka, należy sprawdzić właściwości elektrostatyczne kombinacji obuwie/wkładka.

Wkładka wyciągana

Jeżeli obuwie ochronne jest wyposażone w wkładkę wyciąganą, poświadczone właściwości ergonomicne i ochronne dotyczą obuwia kompletnego wraz z wkładką. Używać obuwie zawsze łącznie z wkładką! Wymieniać wkładkę wyłącznie na ekwiwalentny model, tego samego producenta. Obuwie ochronne bez wkładki wyciąganej należy używać bez wkładki, ponieważ włożenie wkładki mogłoby spowodować, w sposób negatywny, zmianę właścwości ochronnych obuwia.

 

Polityka prywatności Jak zbieramy dane o kientach i co robimy plikami cookies

Co to są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do zapisu ustawień stron internetowych.

Do czego używane są pliki "cookies"

Pliki te umożliwiają zidentyfikować urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Czy pliki "cookies" zawierają nasze dane osobowe?

Dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach i nie można dzięki nim identyfikować osób.

Usuwanie plików "cookies"!

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w zależności od używanego oprogramowania.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć niekorzystnie na działanie system internetowego.